SPG Gün awtoulagy

  • SPG Gün EM3 Pes tizlikli elektrik ulagy, oturgyçlar bilen düzülen

    SPG Gün EM3 Pes tizlikli elektrik ulagy, oturgyçlar bilen düzülen

    SPG Solar EM3, ýokary tizlikli ýolagçy ulag pudagyna girmek üçin edýän tagallalarymyzdyr.Vehicleshli ulaglaryň gün energiýasy bilen işleýän dünýäsini görýäris.Bu möhümdir, sebäbi transportymyzyň hakykatdanam 100% täzelenip we hemmeler üçin elýeterli bolmagyny isleýäris.SPG tarapyndan köp mukdarda täzelenen we üpjün edilen pes tizlikli elektrik ulaglaryndan başga, täzelenişimizi ýokary tizlikli elektrik ulaglarynda saklaýarys.SPG Solar EM3 bu ugurda synag taslamamyzdyr.

    Üstünde çeýe gün bilen enjamlaşdyrylan SPG Solar EM3, plug-in zarýad bermezden uzak aralyga işlemegini üpjün etmek üçin göni batareýa zarýad berlen gün energiýasyny hödürleýär.SPG Solar EM3 ini 1480 mm-e ýakyn bolup, Japanaponiýanyň K-Car kwalifikasiýasyna laýyk geldi.SPG Solar EM3 litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.