Önümçilik desgasy

“Solar Power Glory Technology Ltd.” (Pekin), bazardaky beýleki arabalara garanyňda müşderiniň isleglerini has gowy kanagatlandyrýan, gün golf arabasyny dizaýn edip biljekdigimize ýönekeý ynam bilen döredildi.

Önümçilik desgasy
Önümçilik desgasy1

Zawod panoramasy

Hytaýyň güýçli üpjünçilik zynjyrynyň mümkinçiliklerine esaslanyp, Hytaýdaky ähli üpjün edijilerden iň gowy komponentleri saýlap bileris.Häzirki wagtda SPG golf arabalary Greenman tarapyndan öndürilýär.

8000 inedördül metr meýdany eýeleýän elektrik arabasy önümçilik ussahanasy bar, diňe bir uly göwrümli önümçilik enjamlary we gaýtadan işleýän merkezler däl, eýsem dizaýn, önümçilik we QC ýaly 200-e golaý adamdan ybarat topar.

Önümçilik desgasy2
Önümçilik desgasy3
Önümçilik desgasy5

Öwsele

Önümçilik desgasy6
Önümçilik desgasy7

SPG arabalarynyň iki esasy aýratynlygy çeýe gün ulgamy we alýumin garyndy şassisi.Ikisini birleşdirip, ýaşyl energiýa, ömürlik kepillendirilen golf arabasyny öndürmek üçin ýeke-täk üpjün ediji.

Alýumin garyndy materialynyň poslama garşylygy, gurşun kislotasynyň elektrolitleriniň, çygly gurşawyň we şassiniň üstündäki howanyň poslama zeperini peseldip bilýän uglerod polat materiallaryndan has ýokarydyr, bu ömür kepilliginiň esasyny düzýär.Has berk, has ygtybarly we ygtybarly.

Önümçilik desgasy8
Önümçilik desgasy9
Önümçilik desgasy10

Alýumin garyndy şassi sanawy

Arabalaryň wagtynda iberilmegini üpjün etmek üçin ýyllyk önümçilik kuwwaty 3500 birlikden, ýyllyk aýlyk inwentar 300 birlikden gowrak.

Önümçilik desgasy12
Önümçilik desgasy11
Önümçilik desgasy13
Önümçilik desgasy14

Üpjünçilik ukyby

Her önüm gurnama setirinden çykmazdan ozal berk synag geçirilýär.Synag ýuwulýan ýol, çagyl ýol, ýiti öwrüm, dört ýol şertini öz içine alýar.Synag bölümi ýolagçy arabalary üçin iň ýokary standartlara salgylanyp düzüldi.Synag arabasy doly ýük we doly zarýad astynda synag ýolunyň üstünde yzygiderli işleýär.Arabanyň esasy maglumatlary her 5 zarýad beriş we zarýad beriş siklinde ölçeldi we ýazga alyndy.Synag möhleti 80 sagat.Synaglaryň hemmesi tamamlanandan soň synag arabasynyň soňky maglumatlary ölçeniler we ýazga alynar we şassiniň, asma we geýilýän bölekleriň könelişen ýagdaýyny barlamak üçin araba söküler we diňe standartymyza ýetensoň arabany alyp bolar. resmi taýdan önümçilik liniýasyndan çykýar.