Biz bilen habarlaşyň

ct

Gün energiýasynyň şöhrat tehnologiýasy

Soraglaryňyz ýa-da teswirleriňiz barmy?Maşynlarymy ýanyňyzdaky awtoulag sergisine getirmegimi isleýärsiňizmi?

Ştatyňyzda hyzmatdaş bolmak we paýlaýjy bolmak isleýärsiňizmi?

Maňa habar iberiň we gürleşeliň!

Salgysy

Pekin, Gonkong, Delawer

Telefon

0086 18501340626

Whatsapp

0086 18501340626

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň