“SPG Lory Cart” 2 + 2 orunlyk Gün hereketlendirijisi AC hereketlendirijisi bilen

Gysga düşündiriş:

Çaý wagty, dostlaryňyz üçin çaý wagty, söýgüliňizi ýygnamak ýa-da azyk önümlerine syýahat etmek, Lory Solar Allroad ähli meseleler üçin.Lory Solar Allroad ýokary göterilen şassi we jambbo tigirleri bilen gumda, gaýalarda, asfaltlanan ýollarda ýa-da basyp alynjak ýollarda düýş ýaly rahat hereket edýär.

Amatly ýassykly oturgyçlar we ýörite reňkli rul bilen, ýaşyl reňkde hereket etmek hiç haçan aňsat we ýumşak bolup bilmez.Loriniň dizaýn nagyşly oturgyçlary sizi beýlekilerden tapawutlandyrýar.

7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, barmagyňyzyň ujundaky hemme zady görkezýär.SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Goňur dolandyryş paneli ekrany, hatda jambbo ululykdaky ýumşak gaplar we täze dizaýneriň öň kellesi, “Lory 4-Seat Allroad” size rahat gezelenç hödürleýär.

SPG patentlenen Gün ulgamy, ajaýyp surata düşýän wagtyňyz litiý batareýasyny şireli doldurýar diýmedikmi?


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“SPG Lory Cart” 2 + 2 orunlyk Gün motorly AC motorly5
“SPG Lory Cart” 2 + 2 oturgyçly gün motorly AC motorly6
AC motorly SPG Lory arabasy 2 + 2 oturgyçly Gün Allroad
“SPG Lory Cart” 2 + 2 oturgyçly “Gün motorly” AC motorly8

Ulag aýratynlyklary

15

GATNAŞYK HABAR BILEN T REZE TERJIME

Allhli başdan geçirmeleriňiz üçin amatly ýapyk ammarly “Allroad” üçin yzky araba oturgyjy.

AC motorly SPG Lory arabasy 2 + 2 oturgyçly Gün ýoly
AC motorly SPG Lory arabasy 2 + 2 oturgyçly Gün ýoly

T NEWZE ŞINA WE DÜZGÜN SÖZLER

Qualityokary hilli tekerler we tigirler sürüjiniň hilini ýokarlandyrýar we “Solar Allroad” -a başga bir dereje berýär.

Spesifikasiýa

Sürüji aralygy 60km Tizlik F: sagatda 30 km.R: sagatda 12 km Çarçuwa Uglerod polat
Baha bermek ukyby 30% (≈16,7 °) tormoz uzynlygy 4.5m Işi togtatmak F: Makferson garaşsyz asma
R: Leafaprak çeşmesi we teleskopik gidrawlik amortizatorlar
Radiusy öwürmek .53.5m Ölçegi 3150 * 1300 * 2150mm Yzky ok Integral yzky ok
Tigir bazasy 1700mm Yzarla F: 985mm;R: 985mm Dolandyryş ulgamy Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul
Ounderiň arassalanylyşy 200mm Loadük 380kg (4 adam) Tormoz 4 tigirli tormoz + e-tormoz + elektron duralgasy
Agram 480kg zarýad beriş wagty 8-10s Şin Daşarky tekerler, 23 * 10-12, alýumin garyndy tigir merkezi
Motor AC motor Beden PP galypdan ýasalan reňk
Dolandyryjy AC gözegçilik ediji Penjire Integral şemal
Gün 410W flexibile gün ulgamy Otur Lýuks oturgyç / Iki tonly oturgyç
Sim IP67 suw geçirmeýän Lightagtylyk LED çyra, yzky lampa, tormoz çyralary, öwrüm signaly.
Zarýad beriji Akylly güýçlendiriji, awtomatiki öçürmek, artykmaç ýüklemekden goramak Beýlekiler Tersine buzzer, kombinasiýa ölçeýji, şah
Batareýa 48V 150Ah gurşun kislotasy batareýasy Reňk Ak / goýy ýaşyl / çakyr gyzyl / ýaşyl alma
Bahasy 6200USD

Sorag-jogap

Töleg şertleriňiz nähili?
T / T goýum hökmünde 50%, eltip bermezden 50%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

Gowşuryş wagtyňyz nähili?
Adatça, öňünden töleg alanyňyzdan 15-30 gün gerek bolar.Deliveryörite gowşuryş wagty zatlara we sargydyň mukdaryna baglydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary