SPG Lory araba 2 oturgyç Gün golf

Gysga düşündiriş:

“Lory Solar Golf Cart” bilen has rahatlyk bilen “Tee” wagtyňyzy öwreniň.“Lory 2-Seat” dizaýn taýdan ykdysady, ýöne indiki Tee tarap barýan iki sany bagtly oýunçy üçin ýer bar.Amatly ýassykly oturgyç we ýörite reňkli rul bilen, ýaşyl reňkde hereket etmek hiç haçan aňsat we ýumşak bolup bilmez.7 ″ LCD ekran bilen enjamlaşdyrylan Lory, kazyýetdäki zatlary ýa-da daşarky dünýädäki zatlary görkezýär.SPG gün ulgamy we litiý batareýa paketlerini saýlamak bilen, bu Lory sizi ýatdan çykarmajak ýoldan çykar.Goňur dolandyryş paneli ekrany, hatda jambbo ululykdaky ýumşak gaplar we dizaýneriň öň kellesi, Lory 2 orunlyk golf arabasy sizi aýratynlaşdyrmaly.

SPG patentlenen Gün ulgamy, ajaýyp surata düşýän wagtyňyz litiý batareýasyny şireli doldurýar diýmedikmi?


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SPG Lory araba 2 oturgyç Gün golf2
SPG Lory araba 2 oturgyç Gün golf4
SPG Lory Cart 2 oturgyç Gün Golf3
SPG Lory araba 2 oturgyç Gün golf5

Ulag aýratynlyklary

SPG Lory Cart 2 oturgyç Gün Golf6

Gün energiýasy ulgamy

Efficiencyöriteleşdirilen üçek, ýokary çeýeligi dolandyryjy bilen çeýe we çydamly gün paneli.Diňe sürüjilik aralygyny artdyrmak we plug-in ýygylygyny azaltmak bilen çäklenmän, batareýanyň uzak ömrüni hem uzaldýar.

16
SPG Lory Cart 2 oturgyç Gün Golf10

Rahatlyk we stil oturgyjy

Premium oturgyçlar ýokary rahatlygy we stili üpjün edýär.

Yşyk-diodly yşyklar

Adaty LED faralar, öwrüm signallary we işleýän lampalar sürüjiňizi ýakýar, ulagda has görnükli edýär we gün ýaşandan soň gyzykly zatlary dowam etdirmäge kömek edýär.

SPG Lory araba 2 oturgyç Gün golf11

Spesifikasiýa

Sürüji aralygy 60km Tizlik F: sagatda 25 km.R: sagatda 9 km Çarçuwa Alýumin
Baha bermek ukyby 40% (≈21.8 °) tormoz uzynlygy 2,5 m Işi togtatmak F: Makferson garaşsyz asma
R: Leafaprak çeşmesi we teleskopik gidrawlik amortizatorlar
Radiusy öwürmek ≤3m Ölçegi 2510 * 1220 * 1850mm Yzky ok Integral yzky ok
Tigir bazasy 1650mm Yzarla Öň tarapy: 870mm
Yzky: 985mm
Dolandyryş ulgamy Iki taraplaýyn çykyş raf we gysgyçly rul
Ounderiň arassalanylyşy 114mm Loadük 200kg (2 adam) Tormoz 4 tigirli tormoz + e-tormoz + elektron duralgasy
Agram 430 kg zarýad beriş wagty 8-10s Şin 18 * 8.5-8;Demir çyzyk
Motor AC motor Beden PP galypdan ýasalan reňk
Dolandyryjy AC gözegçilik ediji Penjire Integral şemal
Gün 280W flexibile gün ulgamy Otur Lýuks oturgyç / Iki tonly oturgyç
Sim IP67 suw geçirmeýän Lightagtylyk LED çyra, yzky lampa, tormoz çyralary, öwrüm signaly
Zarýad beriji Akylly güýçlendiriji, awtomatiki öçürmek, artykmaç ýüklemekden goramak Beýlekiler Tersine buzzer, kombinasiýa ölçeýji, şah
Batareýa 48V 150Ah gurşun kislotasy batareýasy Reňk Ak / goýy ýaşyl / çakyr gyzyl / ýaşyl alma
Bahasy 5350USD

Sorag-jogap

Töleg şertleriňiz nähili?
T / T goýum hökmünde 50%, eltip bermezden 50%.Balans tölemezden ozal önümleriň we paketleriň suratlaryny görkezeris.

Getirmegiň şertleri näme?
EXW, FOB.beýleki şertler barada gepleşik geçirmeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň