SPG ZGC ýokary tehnologiýaly başlangyç bilen sylaglandy

“Solar Power Glory” geçen hepde Zhongguancun (şeýlelik bilen “ZGC”) ýokary tehnologiýaly başlangyç bilen sylaglandy.

Zhongguancun, Hytaýyň Pekin, Haýdian etrabynda tehnologiýa merkezidir.ZGC Hytaýda iň intensiw ylmy, bilim we zehin çeşmesi bolup durýar.Pekin uniwersiteti we Tsinghua uniwersiteti ýaly 40-a golaý kollej we uniwersitet, Hytaýyň Sosial ylymlar akademiýasy we Hytaýyň In Engineeringenerçilik akademiýasy ýaly 200-den gowrak milli (munisipal) ylmy edara, 67 döwlet derejesindäki barlaghana, 27 milli in engineeringenerçilik gözleg merkezi, 28 milli in engineeringenerçilik we tehnologiki gözleg merkezi, 24 uniwersitet S&T seýilgähi we 29 daşary ýurtly talyp pioner seýilgähi.

mtxx01

ZGC Pekinde möhüm ähmiýete eýe däl, Baidu, Xiaomi we 360, SOHU, Sina ýaly ägirtleriň köpüsi.ZGC, internet tolkunynyň Hytaýda başlanan ýeri we indi Hytaýyň ýokary tehnologiýaly başlangyç merkezine öwrüldi.

ZGC dolandyryşy, diňe gözýetimine laýyk gelýän we dürli pudaklarda öňdebaryjy tehnologiýa eýe bolan kompaniýalara ýokary tehnologiýaly şahadatnamasyny berýär.

“Solar Power Glory” Gün ulagyna üns berýän kompaniýa.SPG-iň gün tehnologiýasy bilen ähli ulaglara kuwwat bermek niýeti bar.Gün senagatynda onlarça ýyldan gowrak tejribä esaslanyp, SPG Elektrik ulaglary üçin täjirleşdirilen elýeterli çözgütleri döredýär we has köp ulagyň gün bilen enjamlaşdyrylmagy üçin gün materiallaryny täzelemegi dowam etdirýär.

SPG gün ulaglary üçin esasy tehnologiýany özleşdirýär.Gün we ýokary çydamly kompýuter materiallaryndan ybarat gün materiallary bolan SolarSkin materiallaryny öwrenmäge we ösdürmäge bagyşlanýar.Şeýle hem, SPG 72v-den pes giriş we 340v-den gowrak gün ulaglary üçin inwertory döretdi.

SPG, iň meşhur araba modelleriniň gün wersiýasyny öndürmek üçin OEM zawodlary bilen gepleşik geçirip täzelenýär.Häzirki wagtda SPG öňdebaryjy ýokary hilli golf arabasy we dynç alyş awtoulag öndürijisi Greenman bilen Gün golf arabasyny ösdürmek bilen ýakyndan işleşýär.SPG, şeýle hem, Wuling (Liuzhou) bilen ýapon satyjylaryna eltiljek gün ulaglary boýunça ýakyndan işleýär.

SPG iň uly we iň abraýly başlangyç inkubatorynyň ykrar edilmegine buýsanýar.

SPG ZGC ýokary tehnologiýaly başlangyç 2 bilen sylaglandy

Iş wagty: Iýul-05-2022